Октомври 2020 г. - ЕЛАЦИТЕ - МЕД АД

Демонтаж на стоманобетонни фундаменти, плочи, стени и колони чрез стенорезна машина и рязане с диамантено въже.

bortechnika - диамантено рязане, рязане на бетон със стенорезна машина, рязане с диамантен диск, wandsägen, wall saws, Beton wandsägen, Concrete wall saws

01.jpg

bortechnika

1 Преди.jpg

bortechnika

2 Преди.jpg

bortechnika

3 Преди.jpg

bortechnika

4 Преди.jpg

bortechnika

5 Преди.jpg

bortechnika

6 Преди.jpg

bortechnika

7 Начало на работата.jpg

bortechnika - диамантено рязане, рязане на бетон със стенорезна машина, рязане с диамантен диск, wandsägen, wall saws, Beton wandsägen, Concrete wall saws

8.jpg

bortechnika - диамантено рязане, рязане на бетон със стенорезна машина, рязане с диамантен диск, wandsägen, wall saws, Beton wandsägen, Concrete wall saws

9.jpg

bortechnika - диамантено рязане, рязане на бетон със стенорезна машина, рязане с диамантен диск, wandsägen, wall saws, Beton wandsägen, Concrete wall saws

10.jpg

bortechnika - диамантено рязане, рязане на бетон със стенорезна машина, рязане с диамантен диск, wandsägen, wall saws, Beton wandsägen, Concrete wall saws

11.jpg

bortechnika - диамантено рязане, рязане на бетон със стенорезна машина, рязане с диамантен диск, wandsägen, wall saws, Beton wandsägen, Concrete wall saws

12.jpg

bortechnika - диамантено рязане, рязане на бетон със стенорезна машина, рязане с диамантен диск, wandsägen, wall saws, Beton wandsägen, Concrete wall saws

13.jpg

bortechnika - диамантено рязане, рязане на бетон със стенорезна машина, рязане с диамантен диск, wandsägen, wall saws, Beton wandsägen, Concrete wall saws

14.jpg

bortechnika - диамантено рязане, рязане на бетон със стенорезна машина, рязане с диамантен диск, wandsägen, wall saws, Beton wandsägen, Concrete wall saws

15.jpg

bortechnika - диамантено рязане, рязане на бетон със стенорезна машина, рязане с диамантен диск, wandsägen, wall saws, Beton wandsägen, Concrete wall saws

16.jpg

bortechnika - диамантено рязане, рязане на бетон със стенорезна машина, рязане с диамантен диск, wandsägen, wall saws, Beton wandsägen, Concrete wall saws

17.jpg

bortechnika - диамантено рязане, рязане на бетон със стенорезна машина, рязане с диамантен диск, wandsägen, wall saws, Beton wandsägen, Concrete wall saws

18.jpg

bortechnika - диамантено рязане, рязане на бетон със стенорезна машина, рязане с диамантен диск, wandsägen, wall saws, Beton wandsägen, Concrete wall saws

19.jpg

bortechnika - диамантено рязане, рязане на бетон със стенорезна машина, рязане с диамантен диск, wandsägen, wall saws, Beton wandsägen, Concrete wall saws

20.jpg

bortechnika - диамантено рязане, рязане на бетон със стенорезна машина, рязане с диамантен диск, wandsägen, wall saws, Beton wandsägen, Concrete wall saws

21.jpg

bortechnika - Рязане с диамантено въже, Рязане на бетон с въже, Beton seilsägen, Concrete wire saws

22.jpg

bortechnika - Рязане с диамантено въже, Рязане на бетон с въже, Beton seilsägen, Concrete wire saws

23.jpg

bortechnika - Рязане с диамантено въже, Рязане на бетон с въже, Beton seilsägen, Concrete wire saws, Демонтиране на бетон с диамантено въже

24.jpg

bortechnika

25.jpg

bortechnika - Рязане с диамантено въже, Рязане на бетон с въже, Beton seilsägen, Concrete wire saws, Демонтиране на бетон с диамантено въже

26.jpg

bortechnika

27.jpg

bortechnika - Рязане с диамантено въже, Рязане на бетон с въже, Beton seilsägen, Concrete wire saws, Демонтиране на бетон с диамантено въже

28.jpg

bortechnika - Рязане с диамантено въже, Рязане на бетон с въже, Beton seilsägen, Concrete wire saws, Демонтиране на бетон с диамантено въже

29.jpg

bortechnika - диамантено рязане, рязане на бетон със стенорезна машина, рязане с диамантен диск, wandsägen, wall saws, Beton wandsägen, Concrete wall saws

30.jpg

bortechnika - диамантено рязане, рязане на бетон със стенорезна машина, рязане с диамантен диск, wandsägen, wall saws, Beton wandsägen, Concrete wall saws

31.jpg

bortechnika - диамантено рязане, рязане на бетон със стенорезна машина, рязане с диамантен диск, wandsägen, wall saws, Beton wandsägen, Concrete wall saws

32.jpg

bortechnika - диамантено рязане, рязане на бетон със стенорезна машина, рязане с диамантен диск, wandsägen, wall saws, Beton wandsägen, Concrete wall saws

33.jpg

bortechnika

34.jpg

bortechnika - Рязане с диамантено въже, Рязане на бетон с въже, Beton seilsägen, Concrete wire saws

35.jpg

bortechnika - Рязане с диамантено въже, Рязане на бетон с въже, Beton seilsägen, Concrete wire saws, Демонтиране на бетон с диамантено въже

36.jpg

bortechnika - Рязане с диамантено въже, Рязане на бетон с въже, Beton seilsägen, Concrete wire saws

37.JPG

bortechnika - Рязане с диамантено въже, Рязане на бетон с въже, Beton seilsägen, Concrete wire saws, Демонтиране на бетон с диамантено въже

38.JPG


Рязане с диамантено въже и стенорезна машина

През м. октомври и ноеври 2020г. поради разширяване на капацитета на мелничен комплекс на територията на "ОК Елаците - Мед" АД реализирахме успешно и в зададените срокове демонтаж на множество стоманобетонни фундаменти, стени, плочи и колони посредством рязане с диамантен диск и диамантено въже.