Април 2020 г. - Пробиване на отвори с размери ф1,50 х 4,50 м. дълбочина в стоманобетонен фундамент

Пробиване отвори с диамантена боркорона

Бортехника ООД, диамантено пробиване, пробиване с диамантена боркорона, пробиване на отвори в бетон, Kernbohren, Core drilling, Diamant Kernbohren, Diamond core drilling, ядково пробиване, Diamant Kernbohrung in Beton, Diamond core drilling in concrete

1

Бортехника ООД, диамантено пробиване, пробиване с диамантена боркорона, пробиване на отвори в бетон, Kernbohren, Core drilling, Diamant Kernbohren, Diamond core drilling, ядково пробиване, Diamant Kernbohrung in Beton, Diamond core drilling in concrete

2.JPG

Бортехника ООД, диамантено пробиване, пробиване с диамантена боркорона, пробиване на отвори в бетон, Kernbohren, Core drilling, Diamant Kernbohren, Diamond core drilling, ядково пробиване, Diamant Kernbohrung in Beton, Diamond core drilling in concrete

3.jpg

bortechnika - Диамантено пробиване на фундамент - Kernbohrung im Beton Bohrkronen, Hohlkernbohrer, Hohlbohrer core drilling

1.JPG

bortechnika - Пробиване на фундамент чрез серийна перфорация

4A.JPG

bortechnika - Диамантено пробиване на фундамент - Kernbohrung im Beton Bohrkronen, Hohlkernbohrer, Hohlbohrer core drilling

5.JPG

bortechnika core drilling in concrete, диамантено пробиване с боркорона, kernbohrung

6.jpg

bortechnika - Диамантено пробиване на фундамент - Kernbohrung im Beton Bohrkronen, Hohlkernbohrer, Hohlbohrer core drilling, core drilling in concrete

6A.JPG

bortechnika - Диамантено пробиване на фундамент - Kernbohrung im Beton Bohrkronen, Hohlkernbohrer, Hohlbohrer core drilling, core drilling in concrete

6B.JPG

bortechnika - Диамантено пробиване на фундамент - Kernbohrung im Beton Bohrkronen, Hohlkernbohrer, Hohlbohrer core drilling, core drilling in concrete

7.jpg

bortechnika - Диамантено пробиване на фундамент - Kernbohrung im Beton Bohrkronen, Hohlkernbohrer, Hohlbohrer core drilling, core drilling in concrete

8.jpg

bortechnika - Диамантено пробиване на фундамент - Kernbohrung im Beton Bohrkronen, Hohlkernbohrer, Hohlbohrer core drilling, core drilling in concrete

9.jpg

bortechnika - Диамантено пробиване на фундамент - Kernbohrung im Beton Bohrkronen, Hohlkernbohrer, Hohlbohrer core drilling, core drilling in concrete

10.JPG

bortechnika - Диамантено пробиване на фундамент - Kernbohrung im Beton Bohrkronen, Hohlkernbohrer, Hohlbohrer core drilling, core drilling in concrete

11.jpg

bortechnika - Диамантено пробиване на фундамент - Kernbohrung im Beton Bohrkronen, Hohlkernbohrer, Hohlbohrer core drilling, core drilling in concrete

12.jpg

bortechnika - Диамантено пробиване на фундамент - Kernbohrung im Beton Bohrkronen, Hohlkernbohrer, Hohlbohrer core drilling, core drilling in concrete

13.JPG

bortechnika - Диамантено пробиване  с боркорона на фундамент - Kernbohrung im Beton Bohrkronen, Hohlkernbohrer, Hohlbohrer core drilling, core drilling in concrete

14.jpg

bortechnika - Диамантено пробиване на фундамент - Kernbohrung in Beton Bohrkronen, Hohlkernbohrer, Hohlbohrer core drilling, core drilling in concrete

15.JPG

bortechnika - Диамантено пробиване на фундамент - Kernbohrung im Beton Bohrkronen, Hohlkernbohrer, Hohlbohrer core drilling, core drilling in concrete

16.JPG

bortechnika - Пробиване с диамантена боркорона - Kernbohrung im Beton Bohrkronen, Hohlkernbohrer, Hohlbohrer core drilling, core drilling in concrete

17.JPG

bortechnika

17A.jpg

bortechnika - Диамантено пробиване на фундамент - Kernbohrung in Beton Bohrkronen, Hohlkernbohrer, Hohlbohrer core drilling, core drilling in concrete

18.jpg

bortechnika - Пробиване на фундамент чрез серийна перфорация, Serien Kernbohrung, core drilling in concrete

19.jpg

bortechnika - Диамантено пробиване - Kernbohrung im Beton Bohrkronen, Hohlkernbohrer, Hohlbohrer, core drilling

20.JPG


През м. април 2020 г. пробиване на отвори с размери ф1,50 х 4,50 м. дъбочина в стоманобетонен фундамет в стратегически обект за енергетиката на страната.

Срок на изпълнение: 14 работни дни

След приключване на нашите дейности в договорените срокове съоръженията бяха монтирани и пуснати в експлоатация.