Стъкларски заводи - гр. Пловдив

Пробиване на отвори ф 500

bortechnika

01.JPG

bortechnika

1.JPG

bortechnika

2.JPG

bortechnika

4.JPG

bortechnika

5.JPG

bortechnika

6.JPG

bortechnika

7.JPG

bortechnika

8.JPG

bortechnika

9.JPG

bortechnika

10.JPG

bortechnika

11.JPG

bortechnika

12.JPG

bortechnika

13.JPG


При реконструкцията на завода пробихме 48 отвора ф 500, както и голям брой отвори от ф 52 до ф 350 мм.