Златна Панега Цимент АД

Пробиване на отвори ф 300 с дълбочина 2,25 м.

bortechnika

IMG_2822.JPG

bortechnika

IMG_2823.JPG

bortechnika

IMG_2824.JPG

bortechnika

IMG_2825.JPG

bortechnika

IMG_2826.JPG

bortechnika

IMG_2827.JPG

bortechnika

IMG_E2827.JPG


Пробиване на отвори ф 300 и ф 250 с дълбочина 2,25 м. в основите на силози за цимент